Danh sách biểu mẫu kê khai bảo hiểm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH

 

 

DANH SÁCH BIỂU MẪU KÊ KHAI BẢO HIỂM THEO QUYẾT ĐỊNH 1111/QĐ-BHXH NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2011

+  Đối tượng áp dụng: Người tham gia và/hoặc người sử dụng lao động;

+ Thời gian áp dụng: theo kế hoạch triển khai của cơ quan BHXH quản lý.

1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT – A01-TS

2. Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện- A02-TS

3. Tờ khai tham gia BHYT – A03-TS

4. Đơn đề nghị – D01-TS

5. Văn bản đề nghị của đơn vị – D01b-TS

6. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT – D02-TS

7. Danh sách người chỉ tham gia BHYT – D03-TS

8. Danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT – D04-TS

9. Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng – D07-TS

 

Contact us to schedule your consultation.

A

We are available at offices in central of Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang that help cover through out Vietnam.

Tel: +84 24 730 86 529
Email: ant@antlawyers.vn