Thay đổi biểu mẫu kê khai bảo hiểm xã hội theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH

 

 

 

THAY ĐỔI BIỂU MẪU KÊ KHAI BẢO HIỄM XÃ HỘI MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH 1111/QĐ-BHXH

Thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và Quyết định số 1947/QĐ- BHXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc “thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế” bắt đầu từ ngày 01/01/2012.

Trong nội dung của Quyết định này, ngoài những quy định về quy trình thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội và hệ thống biểu mẫu, đáng chú ý đối với người lao động và đơn vị sử dụng lao động là việc thay đổi hàng loạt những biểu mẫu kê khai và quy định trong công tác thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Việc áp dụng biểu mẫu mới tùy thuộc vào việc triển khai của từng cơ quan Bảo hiểm xã hội, hiện nay một số cơ quan bảo hiểm xã hội đã bắt đầu áp dụng biểu mẫu mới này, như: Bảo hiểm xã hội Hoàn Kiếm, Bảo hiểm xã hội Hai Bà Trưng…

Để chuẩn bị cho công tác thay đổi, Doanh nghiệp nên tìm hiểu rõ về cách thức kê khai và lập biểu mẫu để tránh sai sót trong quá trình thực hiện.

Để biết các biểu mẫu áp dụng cho người tham gia và đơn vị sử dụng lao động được thay thế, vui lòng tải bảng tổng hợp của chúng tôi để được biết thêm chi tiết.

Để được hướng dẫn rõ mục đích của từng biểu mẫu, phương pháp lập và tải mẫu biểu kê khai, vui lòng download tại đây.

 

 

Contact us to schedule your consultation.

A

We are available at offices in central of Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang that help cover through out Vietnam.

Tel: +84 24 730 86 529
Email: ant@antlawyers.vn